Vakavaraisuuskertomukset

Nykyinen EU-alueen vakavaraisuusjärjestelmä (Solvenssi I) korvautuu uudella vakavaraisuusjärjestelmällä (Solvenssi II) 1.1.2016.

Vakuutusyhtiölain mukaan vakuutusyhtiön täytyy 1.1.2016 alkaen tehdä kerran vuodessa ns. vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus. Ensimmäisen kerran tämä kertomus tehdään vuodelta 2016 ja se on julkaistava viimeistään 20.5.2017.

Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista vaatii uusmyynnin yhteydessä kertomaan 1.1.2016 alkaen asiakkaille, mistä tällaisen kertomuksen saa.

Kalevan ei siis lain mukaan tarvitse julkaista yllä olevaa kertomusta ennen toukokuutta 2017, mutta asetuksen mukaan Kalevan pitää kertoa viimeistään 1.1.2016, mistä tällaisen kertomuksen tulevaisuudessa saa. Kertomus tulee löytymään Kalevan internet-sivuilta.

Tämä dokumentti ei ole lain vaatima em. kertomus, vaan Kalevan arvio Solvenssi II -vakavaraisuusasemastaan ennen Solvenssi II:n voimaantuloa.

Arvio Kalevan Solvenssi II -vakavaraisuusasemasta 30.9.2015

Vakavaraisuuspääomavaatimus SCR (Solvency Capital Requirement)

Kalevan SCR 30.9.2015 oli noin 120 m€.

Vähimmäisvaatimus MCR (Minimal Capital Requirement)

Kalevan MCR 30.9.2015 oli noin 30 m€.

Omat varat OF (Own Funds)

Kalevan OF 30.9.2015 oli noin 402 m€.

Omat varat suhteessa vakavaraisuuspääomavaatimukseen (OF/SCR)

Kalevan OF/SCR 30.9.2015 oli noin 336 %.

Laskentaperiaatteet

Em. luvut on laskettu Solvenssi II-periaatteella. Solvenssi II ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä 30.9.2015 tilanteessa.

Kaleva ei sovella laskennassaan vastuuvelkaan liittyviä siirtymäsäännöksiä (korkokäyrän korjausta tai vastuuvelan siirtymäsäännöstä).

Kaleva soveltaa Solvenssi II:n mahdollistamaa osakkaiden pääomavaatimuksen siirtymäsääntöä osakeriskin laskennassa (siirtymäsäännös voimassa 2023 saakka).

Kaleva soveltaa Solvenssi II:n mahdollistamaa volatiliteettikorjattua korkokäyrää vastuuvelan laskennassa.Vakavaraisuuskertomukset